Svensk bioenergi
från skog och skogsindustri

Ladda hem rapporten som Pöyry gjorde åt Skogsindustrierna

Omställningen till ett fossilfritt samhälle gör att efterfrågan på bioenergi ökar – men hur mycket bioenergi finns det egentligen? Skogsindustrierna gav Pöyry i uppdrag att undersöka den realistiska potentialen utifrån olika scenarier som presenteras under seminariet.

Lär dig mer om

  • Hur stor är Sveriges bioenergi-potential?
  • Vilka bränslen används i Sverige?
  • Hur utvecklas priset på GROT?
  • Bidrar bioenergi till ett fossilfritt Sverige?
  • Hur påverkar svensk politik?

Ladda ner rapporten

Tack!
Facebook LinkedIn Twitter Youtube Slideshare
© 2016 Pöyry